úvod arrow podnikateľský plán 21 apríl 2018  
hlavné menu
úvod
o nás
oddelenia
podnikateľský plán
stanovy
galéria obrázkov
kontakty
kniha návštev
 
podnikateľský plán
Podnikateľský plán
Podnikateľský plán študentskej spoločnosti Goody pri SPŠ v Martine
1.1 Manažment spoločnosti

prezident spoločnosti: Michal HLAVÁČ
viceprezident pre financie: Miroslav KUCIAŇ
viceprezidentka pre výrobu: Monika SOPÓCIOVÁ
viceprezident pre ľudské zdroje: Marek CHODÁK
viceprezident pre marketing: Ján BEDRUNKA

1.2 Počiatočný kapitál:

Základné imanie spoločnosti bolo získané z nasledovných zdrojov:
1. pôžička od zamestnancov š.s. vo výške 100,–SKK
- celkovo 1400,–SKK
2. emisiou akcií
Dané peniaze sú dočasne uložené v pokladnici š.s., časť týchto peňazí bude presunutá na bankový účet. Zodpovednosť za stav pokladnice a imania spoločnosti preberajú členovia finančného oddelenia

Marketing spoločnosti

Správou z prieskumu trhu boli objasnené skutočnosti ohľadom toho, či sa dané výrobky na našej škole predajú a ceny, za ktoré si ich naši študenti budú ochotní zakúpiť a koľko jednotlivých druhov výrobkov ich treba vyrobiť.

Táto anketa bola uskutočnená na 60 žiakoch a učiteľoch našej školy. Zistilo sa, že daní oslovení majú k dispozícii mesačne približne do 600,- Sk.

Gélové sviečky ako sa aj očakávalo boli spomedzi týchto výrobkov najžiadanejšie, práve tieto sviečky by si bolo ochotných zakúpiť 60% opýtaných a za tento výrobok by boli ochotný zaplatiť približne 63,- Sk za kus.

Kľúčenky – síce väčšina študentov si nevedela predstaviť ako by asi vyzerali dopadli hneď po sviečkach ako druhé najlepšie, keď by si ich bolo ochotných zakúpiť 45% opýtaných a zaplatili by za ne 30 Sk za kus.

Podľa zistení z prieskumu trhu, tento trh je schopný dokopy za jednotlivé obdobia spotrebovať 200 kusov sviečok pričom marketingové oddelenie odpurúča rozdeliť tento počet následovne: - v decembri keďže sú Vianoce by sa malo vyrobiť 100 kusov. V januári je väčšina bez finančných prostriedkov, a preto by sa nemalo vyrábať. Ďalej vo februári 50 a v marci a apríli zhodne 25 kusov.

Ďalej marketingové oddelenie odporúča vyrábať aj medovníky, s ktorými máme veľmi dobré skúsenosti z minulých rokov. A odporúčame ich vyrábať len v dvoch mesiacoch a to v decembri a vo februári a to v zhodnom množstve po 40 kusov.

Marketingové oddelenie odporúča vyrábať kľúčenky len v mesiaci december, pretože náš trh nespotrebuje v plnej miere tento výrobok, a preto ich odporúčame vyrobiť maximálne 20 kusov.

Reklamu a informácie o našej š.š. možno nájsť na nástenkách našej školy. V učebni číslo 205 a na jej dverách alebo na nástenke vpravo od schodiska školy. Našu reklamnú kampaň, by sme radi rozbehli aj mimo múrov tejto školy, plánujeme naše propagačné materiály rozvešať aj na iných stredných školách. Bližšie informácie o našej š.s. budú v priebehu krátkeho časového obdobia aj na našej internetovej stránke www.goody.mysteria.info
Cenová politika našej š.s. (Goody š.s.) vychádza z cien našej konkurencie a z tradičných cien na danom trhu, ktoré sa pohybujú okolo 49,– SKK za malú sviečku a 69,– SKK za veľkú sviečku . Ďalšie nami vyrábané produkty sa nám na trhu nepodarilo objaviť.
Na dosiahnutie zisku je nevyhnutný správny a pohotový prístup k zákazníkom. Primárny predaj bude uskutočňovaný priamo v triede š.s. (č.d. 205). Okrem toho bude sprostredkovaný našimi obchodnými zástupcami do domácností a iných stredných škôl a taktiež na vianočných trhoch, na tradičnej akcii tejto školy, ktorá býva každoročne usporiadaná posledný školský deň pred Vianočnými prázdninami.

Výrobný plán

Sortiment našich výrobkov priamo vychádza z prieskumu trhu nasledovne:

 Vyrábame dekoratívne gélové sviečky v rôznych farbách a dekoračných prevedeniach, ktoré sú čiastočne určované našimi spotrebiteľmi. Gél sa plní do špeciálnych sklených pohárov, ktoré sú odolné voči vyšším teplotám.

 Naším druhým dielom je ručná výroba kľúčeniek. Tieto kľúčenky môžu byť spletané dvoma rôznymi spôsobmi, a to do špirály alebo do štvorčeka. Na výrobu týchto kľúčeniek sa používajú osobité textilné šnúrky, pri čom sa kombinujú dve kontrastné farby, aby kľúčenka vynikla.

 Tretí produkt našej výroby predstavuje sezónnu produkciu. Sú to perníky, ktoré vyrábame z perníkového cesta obohateného o med. Tieto perníky budú zdobené snehom z bielkov, pričom motívy zdobenia budú prispôsobené obdobiu výroby (Vianoce, Valentín).

Našimi spotrebiteľmi nebudú iba študenti našej školy, pedagógovia či iný pracovníci školy, ale aj okolitá verejnosť, od ktorej očakávame najväčší dopyt po našich produktoch.

Kalkulácie:

Kalkulácie na prvý typ výrobku:

Výrobok malá sviečka veľká hranatá sviečka veľká okrúhla sviečka Položka
gél 9,– 17,9 17,9
knôt 1,5 1,5 1,5
pohár 17,– 23,– 22,–
mzdy 3,5 3,5 3,5
výrobná réžia 3,3 3,3 3,3
prirážka k nákladom 31% 32% 33%
predajná cena 45,– 65,– 65,–

Kalkulácie na druhý typ výrobku: medovníky

Položky: cena (v Sk)
vajce 4,1/ks
hladká múka 11,5/kg
práškový cukor 46,–/kg
škorica 5,5/bal.
sóda bikarbóna 6,2/bal.
med sponzorský dar
orechy sponzorský dar
mzdy 16,–
výrobná réžia 3,3
prirážka k nákladom 12,5%
predajná cena 5,–

Kalkulácia na tretí typ výrobku: kľúčenky

Položka: cena: (v Sk)
textilná šnúrka 2m 10,–
mzdy 2,–
výrobná réžia 3,3
prirážka k nákladom 11%
predajná cena 17,–

Finančný plán

4.1 Rozpočet nákladov, ktoré s výrobou priamo nesúvisia:

- reklama 100,– Sk
- odmeny 300,– Sk
- kopírovacie služby 100,– Sk
- účtovné doklady 60,– Sk
- papier 10,– Sk
- registračné poplatky 100,– Sk
- poštovné 40,– Sk
- bankové poplatky 100,– Sk
- úroky 70,– Sk
- poplatky za prenajatie sporákov 60,– Sk
- tlačenie 30,– Sk
- celkom 970,– Sk

4.2 Mzdové náklady

výroba (v Sk na obdobie ) predaj (v Sk na obdobie) celkovo (v Sk na obdobie) gélové sviečky 522,1 130,3 652,4
kľúčenky 115,– 13,3 128,3
medovníky 233,– 48,3 281,3
celkovo 870,1 191,9 1062,–

Plán odmeňovania pracovníkov

1. Hodinová mzda rádových zamestnancov bude 8 Sk.
2. Vedúci pracovníci budú mať mzdu 50 Sk za celé obdobie fungovania študentskej spoločnosti.
3. Mzdové náklady na výrobu 870,1 Sk
a) gélové sviečky: 522,1 Sk
b) medovníky 115,– Sk
c) kľúčenky 233,– Sk
4. Provízie za predaj výrobkov 191,9 Sk
a) gélové sviečky 130,3 Sk
b) medovníky 13,3 Sk
c) kľúčenky 48,3 Sk
5. Mzdové náklady spolu 1062 Sk.
GooDy š.s.
Pridat k oblubenym
Vytlacit stranku
Top of Page
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.